Kod:    
Dojście do galerii wyłącznie z udostępnionym przeze mnie kodem.
Każda galeria chroniona jest odrębnym.

Zugriff auf die Galerie nur mit von mir freigegebenen Code.
Jede Galerie ist durch eine separate geschüzt.
Ostatnia aktualizacja/Letzte Aktualisierung:

-- 09.07.2017 --
Copyright © Ryszard Porzyński | ryszard.porzynski@fotoserwer.de | Tel. + 49 176 322 87 258